Privacybeleid

ONLINE BOEKEN

Boek uw vakantie aan de Costa Brava

Kim’s Camping SL, in overeenstemming met de Europese Verordening Gegevensbescherming 679/2016, garandeert de bescherming en vertrouwelijkheid van alle persoonlijke gegevens, verstrekt door onze klanten, “gebruikers”, in het web.

Basisinformatie

Volgens artikel 13 van de Europese verordening gegevensbescherming (AVG) informeert Kim’s Camping SL u als gegevensbeheerder over de volgende relevante aspecten:

BehandelingsmanagerKim’s Camping SL, gevestigd in Llafranc in Font d’en Xeco, 1 van Llafranc, (Palafrugell, Girona – Spain)
DoelDe door geïnteresseerde personen verstrekte informatie wordt behandeld om de levering van de gevraagde informatie te beheren en om geïnteresseerde partijen aanbiedingen van interessante producten en diensten te bieden.De verstrekte gegevens worden bewaard zolang een commerciële relatie wordt onderhouden en er niet om verwijdering wordt gevraagd.
Uitoefening van rechtenGa naar: [email protected]
IntrekkingGratis
OntvangersEr worden geen gegevens overgedragen aan derden behalve wettelijke verplichtingen.
ClaimSpaanse controle-instantie
Aanvullende informatieU kunt aanvullende en gedetailleerde informatie over gegevensbescherming en privacy raadplegen op www.campingkims.com/nl/juridische/

Aanvullende informatie

Kim’s Camping SL is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die het verzamelt en verwerkt en stelt de volgende communicatiemiddelen ter beschikking om contact op te nemen:

Kim’s Camping SL met NIF B17083353 met adres Font d’en Xeco, nº 1 17211 Llafranc (Palafrugell, Girona) Spanje en e-mail: [email protected]

Toepassingsgebied van het beleid

Wanneer u onze website www.campingkims.com bezoekt en gebruikt, stemt u ermee in dit privacybeleid en de bepalingen in het beleid inzake juridische kennisgeving en cookies.

Wij verstrekken u de informatie zodat u voorafgaand aan de documentatie van uw persoonlijke gegevens toegang hebt tot het Privacybeleid en alle andere relevante informatie met betrekking tot Gegevensbescherming.

Evenzo dient dit beleid om aanvullende informatie van het tweede niveau te verstrekken, van die informatieve clausules die ernaar verwijzen, voor dit doel.

Doel van de behandeling

De camping behandelt de informatie die u ons verstrekt met de volgende doeleinden:

  • Beheer elk type verzoek, suggestie of verzoek over onze professionele diensten die u aan ons doet.
  • Commerciële communicatie: behandeling van uw gegevens om u via e-mail op de hoogte te stellen van interessante artikelen en algemene informatie over onze diensten.
  • Administratief, boekhoudkundig en belastingbeheer.
  • Beheer gegevens verstrekt door kandidaten voor een functie via Curriculum Vitae (CV), met het doel van het selectieproces. U machtigt de Camping uitdrukkelijk om door te gaan met de verwerking van uw gegevens voor het aangegeven doel.

De camping behandelt uw gegevens en informatie die is verstrekt voor de selectieprocessen strikt vertrouwelijk en neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om verlies, misbruik, wijziging en / of ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

Bewaartermijn van uw gegevens

De bewaartermijn van persoonlijke gegevens is afhankelijk van de service die u kunt huren of bieden.

In elk geval zal het minimaal nodig zijn om te kunnen worden gehandhaafd volgens de omstandigheden die in elk geval van toepassing zijn en de geldende wetgeving.

Legitimatie

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is de toestemming van de geïnteresseerde personen voor het verwerken en beheren van elk verzoek om informatie of overleg over onze professionele diensten, evenals voor het verzenden van commerciële communicatie die door de Camping wordt uitgevoerd wanneer de behandeling is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract.

Oorsprong van de gegevens

Alle persoonlijke gegevens die we via onze website verwerken, komen rechtstreeks van de geïnteresseerde partij.

Rechten

In overeenstemming met de Europese regelgeving voor gegevensbescherming – meestal GDPR genoemd – informeert het u over de rechten die u bezit als eigenaar en van de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken, waaronder de volgende rechten:

  • U hebt het recht om de toestemming voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens te allen tijde gratis in te trekken.
  • U hebt het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens erkend, evenals het recht op rectificatie daarvan.
  • U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, evenals het recht op verwijdering, gewoonlijk genoemd, het recht om te worden vergeten. Evenzo hebt u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking voor geautomatiseerde individuele beslissingen.
  • U hebt het recht om de beperking van de verwerking van persoonsgegevens te verkrijgen.
  • U hebt het recht om de portabiliteit van uw persoonlijke gegevens aan te vragen.
  • U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij de overeenkomstige autoriteit voor gegevensbescherming, zijnde het Spaanse bureau voor gegevensbescherming (www.agpd.es).

De bovengenoemde erkende rechten kunnen worden uitgeoefend door middel van een verzoek per e-mail [email protected] of via de contactmiddelen die wij u ter beschikking stellen en die in het onderwerp van het bericht of de mededeling de referentie vermelden: GDPR-rechten. Evenzo, in het geval dat om een ​​dergelijk verzoek te doen, we aanvullende informatie nodig hebben die het mogelijk maakt om de identiteit van de persoon die uitoefent en gekoppeld is aan de verwerking van persoonlijke gegevens te bewijzen, de bijdrage van aanvullende of documentaire informatie die de identiteit van de getroffen of belanghebbende bewijst, vereist is. het betreffende recht uitoefenen.

Intrekking

Krachtens Richtlijn 2002/58 / EG met betrekking tot de diensten van de informatiemaatschappij en de mogelijkheid om promotie- of reclamecommunicatie langs elektronische weg te verzenden, omvat of vergemakkelijkt deze de ontvangers van deze communicatiemechanismen, eenvoudig en gratis, voor zich terugtrekken van de toestemming die is verleend om ze te verzenden, volledig in overeenstemming met de Europese en nationale voorschriften ter zake.

Cookiesbeleid

Een “cookie” is een klein bestand dat op de computer van de gebruiker wordt opgeslagen en waarmee we het kunnen herkennen. De set ‘cookies’ helpt ons de kwaliteit van onze website te verbeteren, waardoor we kunnen bepalen welke pagina’s onze gebruikers nuttig vinden en welke niet.

Cookies zijn essentieel voor de werking van internet en bieden talloze voordelen bij het aanbieden van interactieve diensten, waardoor de navigatie en de bruikbaarheid van onze website worden vergemakkelijkt. Houd er rekening mee dat cookies uw computer niet kunnen beschadigen en dat ze zijn geactiveerd, zodat we fouten kunnen identificeren en oplossen.

Kennisgeving van schending van persoonlijke gegevens

In het geval dat uw gegevens worden gecompromitteerd, zal de camping u en de bevoegde toezichthoudende autoriteiten binnen 72 uur per e-mail op de hoogte stellen met informatie over de reikwijdte van de inbreuk, de getroffen gegevens, eventuele gevolgen voor de service en Het actieplan van de camping met de maatregelen om de gegevens te beschermen en eventuele negatieve effecten op de geïnteresseerde partijen te beperken.

De “schending van persoonlijke gegevens” verwijst naar een schending van de beveiliging die leidt tot vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, onbedoelde of illegale, tot persoonlijke gegevens die zijn verzonden, opgeslagen of verwerkt in verband met de levering van de Service .

Twijfels en wijzigingen

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar het adres [email protected]