Avís legal

Text legal

RESERVES ONLINE

Reserva les teves vacances de càmping a la Costa Brava

Kim’s Camping SL amb domicili a Llafranc (Girona), a Font d’en Xeco, 1, i amb C.I.F. nombre B17083353 inscrita al Registre Mercantil de Llafranc, Tom 116 Foli 103, Full número GI-4597, inscripció 1a, titular de la direcció URL www.campingkims.com i telèfon de contacte el 972 30 11 56.

Kim’s Camping SL és l’empresa responsable de la web ubicada a www.campingkims.com, d’ara endavant “l’empresa”.

Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

L’empresa responsable d’aquesta web assumeix el compromís de processar la informació d’usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels usuaris.

Aquest web compleix rigorosament amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Obligacions dels usuaris

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Kim’s Camping SL. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb autorització expressa de l’empresa com a legítim titular.
Qualsevol vulneració dels drets del prestador o de l’empresa com a legítim titular.
La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització del web de l’empresa, l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de l’empresa, de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar la web de l’ empresa que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització d’aquesta web.

No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant l’empresa no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics ( programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos, tot i que es disposen tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

Dades de caràcter personal

L’empresa compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat. L’empresa ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objecte d’evitar, en la mesura del possible i sempre segons l’estat de la tècnica , la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

L’empresa disposa d’una política de privacitat on es descriu, amb detall, els nostres esforços per la transparència i la seguretat de la informació que fem servir.

Propietat intel·lectual i industrial

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la pàgina web són propietat de l’empresa o de tercers autoritzats, sense que pugui entendre que l’ús o accés a la pàgina web atribueixi a l’Usuari dret sobre les citades marques, noms comercials i / o signes distintius.

Els continguts són propietat intel·lectual de l’empresa o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l’Usuari, en virtut del que estableix la política de privacitat.

Responsabilitats

L’empresa no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació d’aquest o amb caràcter previ.

L’empresa no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del portal de Kim’s Camping SL mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des els quals s’accedeixi mitjançant enllaços, hipervincles o links al portal.

El Càmping tampoc assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per:

(I) Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de l’ càmping.

(II) Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics ….

(III) Ús indegut o inadequat de les pàgines web del càmping.

(IV) Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix.

Llei aplicable

Aquest avís legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola, i el Nou Reglament Europeu de protecció de dades 679/2016.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar de l’accés a la pàgina web, l’Usuari i el càmping, acorden sotmetre expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Girona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

En les presents condicions se’ls aplicarà també la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Informació i Correu Electrònic.